MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, përkatësisht Fakulteti i Agrobiznesit, nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Agjencinë Pyjore të Kosovës, Prishtinë.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është sigurimi i programeve të përbashkëta në hulumtim, këmbim të përvojave në ngritjen profesionale të stafit ekzistues, studentëve (vizitat studentore, praktikat dhe temat e ndryshme të diplomave), plan programet, zhvillim institucional, profesional dhe shkencor, si dhe aktivitete të tjera me interes të përbashkët.

Please follow and like us: