fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin plotësues në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin plotësues në vitin akademik 2017/2018

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin plotësues në vitin akademik 2017/2018

Informatat për provim pranues 2017/2018

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltër

Aplikantët të cilët nuk e gjejnë emrin në listat e mëposhtme atëherë duhet të lajmërohen në Administratë me dt. 23.09.2017 nga ora 09:00 – 15:00

Aplikantët mund të e kërkojnë sallën edhe në linkun e mposhtëm duke e zgjedhur Fakultetin dhe numrin e Aplikimit.

Kërko Sallën

Provimi pranues do të mbahet me dt. 25.09.2017 sipas listave të mëposhtme

I. Fakulteti i Biznesit

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Administrim Biznesi

Departamenti Kontabilitet dhe Financa

Departamenti Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake

II. Fakulteti Juridik

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Juridik i përgjithshëm

III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Listat e aplikantëve për provim pranues

Departamenti Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

Departamenti Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

Departamenti Agromjedis dhe Agroekologji

Departamenti Teknologji Ushqimore

V. Fakulteti i Arteve

Edukim në Muzikë 

Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Edukim Artisitik në Instrumente Frymore

Please follow and like us:
Translate »