Lista e studentëve me të drejtë VOTE dhe të drejtë ankese

Lista e studentëve me të drejtë VOTE dhe të drejtë ankese

Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar listat e studentëve me të drejtë vote në njësi akademike si në vijim:

Fakulteti i Biznesit
Fakulteti Juridik
Fakulteti i MTHM
Fakulteti i Agrobiznesit
Fakulteti i Arteve

Ftohen të gjithë studentët të cilët nuk gjejnë emrin në lista të cilët gëzojnë statusin e studentit apo evidentojnë studentë që nuk kanë statusin e studentit të UHZ-së, mund të paraqiten më së voni tre (3) ditë pas shpalljes së listave, në Komisionin Qendror Zgjedhor / Rektorat.  

Translate »