Konstituohet Senati dhe zgjedhen Dekanët në UHZ

Konstituohet Senati dhe zgjedhen Dekanët në UHZ

Sot me datë 23.06.2021 është bërë konstituimi i Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë. Në këtë mbledhje është zgjedhur Prof. Dr. Afrim Selimaj si kryesues i përkohshëm i Senatit të UHZ-së dhe është bërë zgjedhja e Dekanëve në pesë Njësitë Akademike si në vijim:

  1. Prof. Asoc. Dr. Halit Shabani – Dekan në Fakultetin e Biznesit;
  2. Prof. Asoc. Dr. Avdullah Robaj – Dekan në Fakultetin Juridik;
  3. Prof. Asoc. Dr. Adem Dreshaj –– Dekan në Fakultetin e MTHM;
  4. Prof. Asoc. Dr. Nexhdet Shala – Dekan në Fakultetin e Agrobiznesit;
  5. Prof. Asoc. Ma. Hysen Nimani – Dekan në Fakultetin e Arteve;
    Mandati i Senatit të UHZ-së dhe Dekanëve të Njësive Akademike fillon me 01 tetor 2021.
Please follow and like us: