Konkurs plotësues për pranim të studentëve – Baçëlor 2021/2022

Konkurs plotësues për pranim të studentëve – Baçëlor 2021/2022

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 07.09.2021. dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/73 datë 05.08.2021, miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit.

KONKURS PLOTËSUES në gjuhë shqipe

KONKURS PLOTËSUES në gjuhë boshnjake

linku për aplikim apliko.unhz.eu

Please follow and like us: