KONKURS për studentët bursist

KONKURS për studentët bursist

Pas takimeve të mbajtura në mes Dekanit të Fakultetit të Agrobiznesit Prof. Asoc. Dr. Nexhdet Shala dhe Dekanit të Fakultetit të Arteve Prof. Ma. Dr. Hysen Nimani, me përfaqësues të ELKOS Group, të cilët janë edhe pjesë e Trupës Këshillëdhënëse të Fakultetit të Agrobiznesit, dhe në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë ka me këtë kompani, ELKOS Group shpallë konkurs për rekrutimin e studentëve bursist në këto fusha studimi:

  • Ekonomike;
  • Ing. e Elektrotekinkes apo drejtimeve të tjera;
  • Ing. i Makinerisë;
  • Shkenca matematikore;
  • Teknologji Ushqimore;
  • Gjuhë e huaj.

Bashkëngjitur gjeni konkursin dhe mënyrën se si mund të aplikoni.

Please follow and like us: