Konkurs për pranim të studentëve – Master 2021-2022

Konkurs për pranim të studentëve – Master 2021-2022

Konkurs për pranim të studentëve – Master 2021-2022

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 07.09.2021.2021, dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/73 datë 05.08.2021, miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit.

KONKURSI në gjuhë shqipe

KONKURSI në gjuhë boshnjake

linku për aplikim apliko.unhz.eu

Please follow and like us: