Konkurs për angazhimin e stafit akademik

Konkurs për angazhimin e stafit akademik

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur më dt. 30.07.2019, vendosi që të shpall:
KONKURS
Për angazhim te bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për vitin akademik 2019/20

Konkursi ne gjuhen shqipe

Konkursi ne gjuhen serbe

Please follow and like us: