fbpx

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, e shpall të hapur konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Univesitetit Haxhi Zeka në Pejë, për vitin akademik 2020/2021.
Konkursi do të jetë i hapur prej datës 22.10.2020 deri me datë 26.10.2020.

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në kopje elektronike në emailin apliko.online@unhz.eu

Të gjitha informatat e nevojshme lidhur me kushtet e përgjithshme dhe procedurat për angazhim, dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, drejtën e ankesës dhe informata të tjera më rëndësi, ju lutem shihni konkursin e plotë këtu (PDF file).

Translate »