Ka filluar pastrimi i hapësirave të kampusit unviersitar

Ka filluar pastrimi i hapësirave të kampusit unviersitar

Ka filluar pastrimi i hapësirave të kampusit unviersitar

​Kanë filluar të pastrohen hapësirat e kampusit universitar nga rrënojat, ndërsa ndërtimi i tij do të bëhet konform Planit Zhvillimor Urban dhe Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Pejës. Gjatë këtij viti do të fillojnë punimet në kampus i cili do të ketë këtë pamje.

   

Translate »