Gjykimi i Simuluar nga studentët e Fakultetit Juridik

Gjykimi i Simuluar nga studentët e Fakultetit Juridik

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit Juridik realizuan Gjykim të Simuluar në kuadër të lëndës ‘’Klinika Juridike Penale’’ me ligjerues Dr. Sc. Agim Kurmehaj. Ky aktivitet ka për qëllim që studentët të shqyrtojnë një rast penal, të praktikojnë dhe përfitojnë aftësi praktike në realizimin e një procedure gjyqësore.
Studentët performuan këto role në Gjykim të Simuluar, si vijon:


1.Elinda Morina (kryetare e trupit gjykues)
2.Genita Qorraj (anëtare e trupit gjykues)
3.Blerim Dodaj, (anëtar i trupit gjykues)
4.Dion Alija, (prokuror)
5.Florjana Gashi, (avokate)
6.Florentina Zukaj, (e dëmtuara)
7.Ilir Idrizaj, (i akuzuari)
8.Liridona Raci, (dëshmitare)
9.Valdet Kastrati, (dëshmitar)
10.Ahmet Blakaj – (polic).
Ky aktivitet u përcjell nga Rektori i UHZ-së Prof. Dr. Fadil Millaku, U.D Dekani i Fakultetit Juridik Prof. Ass. Dr. Petrit Nimani dhe Kryetari i Gjykatës Themelore – Dega në Deçan Gjyqtari Sulltan Dobraj, të cilët përgëzuan studentët për aktivitetin e realizuar dhe ju ofruan përkrahjen e tyre profesionale që studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre.

Please follow and like us: