Fondacioni AMIK do të ndajë rreth 100 bursa për studentë

Fondacioni AMIK do të ndajë rreth 100 bursa për studentë

Fondacioni i bursave për studentë nga Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës do të ndaj rreth 100 bursa për studentë.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët që ndjekin studimet bachelor ose master në universitetet publike dhe private në Kosovë. Aplikimi është i hapur nga 24.07.2023 deri më 11.09.2023.

Formulari për aplikim: https://amik.org/f/92/Formulari-i-Aplikimit-per-Burse–?fbclid=IwAR3lYVDla_xVb14XYj-2FWANqFKvWVaBV0FMmBPH4UPi-TR1KNUCDwqEMRk


Për më shumë info vizitoni webfaqen zyrtare të AMIK: https://amik.org/

Translate »