Stafi akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2019/2020

Prof. Asoc. Dr. Fatos Ukaj

Prof. Asoc. Dr. Xhevat Sopi

Prof. Ass. Nagip Skenderi

Prof. Dr. Sead Resic

Prof. Dr. Elez Osmanovic

Prof. Dr. Gjorgji Mancheski

Dr.sc. Shqipe Husaj

Dr. Sc. Suada Dzogovic

Msc. Besa Jerliu

Msc. Emine Turkaj