Stafi akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2018/2019

Prof. Asoc. Dr Afrim Hoti

Prof. Asoc. Dr. Fatos Ukaj

Prof. Ass. Dr. Fitim Deari

Prof. Ass. Dr. Sadri Aliu

Prof. Dr. Berim Ramosaj

Prof. Dr. Elez Osmani

Prof. Dr. Rrustem Asllani

Prof. Asoc. Dr. Fatos Ukaj

Prof. Asoc. Dr. Sadri Alija

Dr. Sc. Shqipe Husaj

Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj

Msc. Blerand Kadrijaj

Msc. Armend Mehmetaj

Msc. Besa Jerliu

Msc. Ylber Januzaj

Prof. Dr. Sead Resic

Prof. Dr. Nedzad Korajlic

Prof. Ass. Nagip Skenderi

Prof. Dr. Halid Kurtovic

Dr. Sc. Suada Dzogovic

Prof. Asoc. Dr. Fetah Reçica

Msc. Emine Turkaj

Prof. Dr. Gjorgji Mancheski

Prof. Dr. Rifat Skrielji