Selvete Berbati

Zyrtar për Çështje Studentore

Biography

Email: selvete.berbati@unhz.eu

Ndërtesa e Fakultetit të Biznesit