fbpx

Ing. Fitore Ajdini Gjuka

Zyrtar për Mbikëqyrjen e Ndërtimeve

Biography

Email: fitore.ajdinigjuka@unhz.eu

Law Faculty