fbpx

Msc. Besnik Shala

Udhëheqës i Sektorit të Arkivit

Biography

Email: besnik.shala@unhz.eu

Rektorati