Përfaqësues i Studentëve / Senator

Biography

Email: ardit.gervalla@unhz.eu

CV

Fakulteti Juridik

Student
Translate »