Muhamet Jupa

Zyrtar për prokurim

Biography

Email: muhamet.jupa@unhz.eu

Ndërtesa e Fakultetit Juridik