Perparim Blakaj

Zyrtar për Master

Biography

Email: perparim.blakaj@unhz.eu

Ndërtesa e Fakultetit të Biznesit