fbpx

  

Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ngritje të cilësisë

Biography

Email: edmond.beqiri@unhz.eu

CV

Fakulteti i Biznesit

Prof. Dr.