Msc. Teuta Bajra Brahimaj

Assistant

Biography

Email: teuta.brahimaj@unhz.eu

CV

Fakulteti i Agrobiznesit

Msc.