Prof. Ass. Dr. Albona Shala Abazi

Profesor / Prodekan

Biography

Email: albona.shala@unhz.eu

CV

Fakulteti i MTHM

Prof. Ass. Dr.