Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi

Professor

Biography

Email: kole.krasniqi@unhz.eu

CV

Fakulteti Juridik