DITA NDËRKOMBËTARE E GRUAS

DITA NDËRKOMBËTARE E GRUAS

Në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, u mbajt një panel diskutimi i organizuar në bashkëpunim me OSBE-në dhe Forumin e grave gjyqtare dhe prokurore.

Qëllimi i këtij paneli ishte që të prezantohen tregimet e grave frymëzuese dhe të suksesshme që janë modele shembullore për shoqërinë.

Pjesëmarrës në këtë panel ishin:

Mimoza Kusari-Lila – Deputete në Kuvendin e Kosovës,

Duda Balje – Deputete në Kuvendin e Kosovës,

Valdete Idrizi – Këshilltare e Kryetarit të Kuvendit të Kosovës,

Sabiha Shala – Prorektore në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë,

Gjylbehare Murati – Dekane në Fakultetin Juridik, UHZ

Sanije Gashi-Seferi – Prokurore në Prokurorinë Themelore të Pejës

Ardita Ramizi-Bala – Drejtoreshë e strehimores dhe “Qendrës për mirëqenien e gruas”, Pejë

Miroslava Simonovic, OJQ “Briga”, Gorazhdec, Pejë.

Fjalë rasti patën edhe Rektori i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Prof.Dr.Fadil Millaku, dhe Drejtori i Zyrës së OSBE-së në Pejë, Maid Konjhodzic.

Panelistet diskutuan rreth sfidave që femrat hasin në jetën e përditshme, e po ashtu treguan edhe përvojat e tyre personale rreth sfidave që ato kishin hasur që të arrijnë aty ku janë sot.

Paneli u vlerësua si mjaft i qëlluar dhe i suksesshëm nga të pranishmit.

Translate »