Çertifikimi dhe hedhja e shortit për Zgjedhjet Studentore 2021

Çertifikimi dhe hedhja e shortit për Zgjedhjet Studentore 2021

Komisioni Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Studentëve 2021 në UHZ, në mbledhjen e mbajtur me datë 19.05.2021 në bazë të Rregullorës për Zgjedhjet e Studentëve nr. Ref. 882/2015 dhe në zbatim të Dinamikës së Procesit të Zgjedhjeve të Studentëve 2021 në UHZ, ka vendosur të çertifikoj dy organizata studentore “Unioni i Studentëve Shqiptarë” (USSH) dhe “Reforma Studentore Haxhi Zeka” (RS-HZ) në Zgjedhjet Studentore 2021. Pas hedhjes së shortit, organizatat studentore rradhiten si në vijim:

1. “Reforma Studentore Haxhi Zeka” (RS-HZ) – numër 10

2 . “Unioni i Studentëve Shqiptarë” (USSH) – numër 17

Komisioni Qendror Zgjedhor ju bënë thirrje organizatave studentore të zhvillojnë garë zgjedhore dinjitoze dhe të respektojnë rregullat që parashihen në Rregullore për Zgjedhjet e Studentëve dhe vendimeve të KQZ-së. 

Please follow and like us: