Njoftohen studentët e studimeve bachelor dhe master se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 24.03.2017 deri 28.03.2017. Stduentët e studimeve bachelor kanë të drejtë të paraqesin vetëm dy...
Lexo më shumë!
Njoftim rreth Sistemi Tutorial (Kujdestarisë) Me rastin e lancimit të pilot projektit të 'Sistemit Tutorial (Sisitemi i Kujdestarisë)'', njoftohen studentët e viteve të treta (III) (Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i...
Lexo më shumë!
Njoftim për shtyrjen e afatit të paraqitjes së provineve Me kërkesë të studentëve dhe me aprovimin e menaxhmentit, afati për paraqitjen e provimeve ne afatin e janarit 2017 shtyhet deri...
Lexo më shumë!