Angazhohen në punë praktike dy (2) studentë

Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Zyrës për Zhvillim të Karrierës dhe USAID në projektin ‘’Drejtësia Vlenë’’, janë angazhuar në punë praktike tre mujore dy studentët e Fakultetit Juridik, Florik Nikqi dhe Agron Daka.
Studentët janë angazhuar për punë në Zyrën për Zhvillim të Karrierës, ndërsa në kuadër të këtij bashkëpunimi, personeli I ZZHK-së do të trajnohen për shkathtësi të buta.
Zyra për Zhvllim të Karrierës në vazhdimësi ka për synim rritjen e bashkëpunimit me biznese/institucione dhe organizata të ndryshme joqeveritare, në mënyrë që studentëve t’iu ofrojë sa më shumë mundësi për zhvllim të karrierës.

Please follow and like us: