N J O F T I M
Njoftohën studentët e vitit të tretë të Fakultetit Juridikse kolekviumi nga lënda E Drejta Ndëkombëtare Private mbahët me dt. 24.11.2016,sipas ndarjës se grupeve si më poshtë:
Nga ora 14:00 në Amfiteatrin 2, prej nr rendor 1 – 100,
Nga ora 15:00 në Amfiteatrin 2, prej nr rendor 101 – 196

Lista

Translate »