Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme ndërmjet universitetit “Haxhi Zeka” dhe universitetit La Sapienza – Romë/Itali
Universiteti “Haxhi Zeka”, dhe universiteti “La Sapienza” në Romë/Itali nënshkruajnë marrëveshje të përgjithshme bashkëpunimi. Fushat e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve të parapara në këtë marrëveshje janë: Ekonomia e aplikuar;Analiza socio-historike-ekonomike;Ndërmarrjet...
Lexo më shumë!