Shkupi Këndon

Shkupi Këndon

Kori i Fakultetit të Arteve i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë nën udhëheqjen e Prof. Asoc. Hysen Nimani, mori pjesë në Festivalin Ndërkombëtar të Korit “Shkupi Këndon”. Festivali zgjati tre...
Lexo më shumë!