Lajmërim

Lajmrohen studentet  e vitit te pare te Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje,te cilet Ju kan  nenshtruar provimit ne lenden:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,se me daten 4 Shkurt  2017,ora 11,do te mbahen konsultimet .
Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA
Translate »