Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendimet/rregulloret Mbledhja e mbajtur Sharko
Vendim – Themelohet Komisioni për Hartimin e Strategjisë Zhvillimore në UHZ 17.12.2016 Shkarko PDF
Vendim mbi deklarimin e pagës Primare nga stafi i UHZ-së 17.12.2016 Shkarko PDF
Vendim – Aprovohet kërkesa e Fakultetit të Arteve për lejimin e mjeteve për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit – Bullgari 17.12.2016 Shkarko PDF
Vendim – Aprovohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Muhamet Sadiku për lejimin e mjeteve për mbulimin e shpenzimeve 30.11.2016 Shkarko PDF