Vendimet e Fakultetit të Biznesit

Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Vendim 3610 03.12.2019 Ermira Hajdari
Vendimi për mentor 3615 18.04.2019 Jeton Jahmurataj
Vendimi për mentor 3616 18.04.2019 Korab Çeku
       
       
       
       
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Komisioni vlerësues 3565 29.11.2019 Vendimi
Shtyhet afati për diplomim 3566 29.11.2019 Vendimi
Komision për konkurs 3567 14.11.2019 Vendimi
Komision për konkurs 3568 14.11.2019 Vendimi
       
       
       
Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Ermira Hajdari 3495 25.11.2019 Vendimi