Tregim Suksesi

Tregim Suksesi,

Rineta Xhema, ka lindur në Prishtinë është 19 vjeqare, në perfundim te vitit të parë të studimeve në Universitetin Haxhi Zeka.

Me filmin e parë ka marrë pjesë në festivale të ndryshme :

Terminus Festival +Conference ( Amerikë)
Ballkan film food festival në Shqiperi
Uhvati film festival (Serbi)
Highway film festival (Amerikë)
Am egypt film festival (Egjipt)

Në të fundit ka fituar dhe çmim dhe çertifikatë nga juria!