Thirrje për aplikim

RRETH PROGRAMIT “DREJTËSIA VLEN”

Programi Drejtësia Vlen ka për qëllim përmirësimin e qasjes në drejtësi për të gjithë, përfshirë grupet e pafavorizuara dhe të margjinalizuara,
duke forcuar sistemet dhe ofrimin e informatave mbi ndihmën juridike falas. Programi Drejtësia vlen është një program tre vjeqar që
financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe përmes këtij konkursi do të mbështesë rritjen e
mundësive për formim të të menduarit kritik dhe aftësive praktike të studentëve.

kliko linkun për me shume