Objave za tendere

Br. opis Status dokumenta Datum objavljivanja Preuzimanje u PDF
 1.  Obezbeđivanje opreme za beleženje studenata i nastavnika i postavljanje kamera Obaveštenje o dodeli ugovora  15/11/2017  download
 2. Nabavka tehnološke opreme (računara) za biblioteku Obaveštenje o dodeli ugovora  15/11/2017  download
 3.  Obezbeđivanje opreme za beleženje studenata i nastavnika i postavljanje kamera Otvaranje tendera  2017/03/11  download
 4. Nabavka tehnološke opreme (računara) za biblioteku Otvaranje tendera  2017/03/11  download
5. Provera i servisiranje opreme za gašenje požara Otvaranje tendera 2018/09/02  

 

 

 

 6.  Color Printer za univerzitetske potrebe  Otvaranje tendera  2018/02/23  

 

 

 

 7.  Nadzor kapitalnih projekata na Univerzitetu "Haxhi Zeka" – Peć  Otvaranje tendera  2018/03/12  

 

 

 

 8.  Početak izgradnje Fakulteta likovnih umetnosti (Faza I) A  Otvaranje tendera  2018/03/01  
 9.    Otvaranje tendera  2018/03/20  

 

 

 

 10.  Čišćenje i održavanje unutrašnjih prostorija UHZ-a  Otvaranje tendera  2018/03/19  

 

 

 

 11.  Fiksiranje centralnog grijanja u agrobiznisu i pravu Otvaranje tendera  2018/03/27  

 

 

 

 12.  Sanacija elektroenergetskog sistema u biblioteci Pravnog fakulteta  Otvaranje tendera  2018/04/27  

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

 
 
Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

 
 
Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera    

 

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera  

 

 

    Otvaranje tendera