Teknologjia e Informacionit

Adnan Lataj
Drejtor i shërbimit për TI
Rektorat
E-mail: adnan.lataj@unhz.eu


Arijan Zallqi
Administrator i rrjetit kompjuterik
Fakulteti i biznesit

E-mail: arijan.zallqi@unhz.eu


Agon Gashi
Administator i qendrës së të dhënave
Fakulteti juridik
E-mail: agon.gashi@unhz.eu


Butrint Xhemajli
Ekspert i TI
Rektorat
E-mail: butrint.xhemajli@unhz.eu