Studentë nga Universiteti i Trentos vizituan UHZ-në

Studentë nga Universiteti i Trentos vizituan UHZ-në

Studentë nga Universiteti i Trentos vizituan UHZ-në

Sot, menaxhmenti dhe studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” u takuan me studentë nga Universiteti i Trentos nga Italia.  Kjo vizitë studimore ka për qëllim shkëmbimin e njohurive të përbashkëta, në rolin e institucione të Kosovës dhe disa organizatave ndërkombëtare në procesin e shtet bërjes.

Rektori, Prof.asoc.Dr. Fadil Millaku i priti studentët nga Universiteti i Trentos nga Italia, si dhe përfaqësuesit e Asociacionit Tretntino con il Blacani, me ç`rast shprehi gatishmëri për bashkëpunim të mëtutjeshëm në fushën e hulumtimeve shkencore.

Studentët e UHZ-së dhe studentët e Trentos, për disa ditë me radhë, do të fokusohen më shumë në disa aspekte të rëndësishme, si në rolin dhe intervenimin  institucioneve të Kosovës, lidhur me vitet e konfliktit të fundit në Kosovë dhe po ashtu periudhën pas konfliktit, duke u bazuar në reformat institucionale të realizuara deri më tani. Temë diskutimi do të jetë edhe procesi i integrimit të Kosovës në BE, si dhe përfshirja e minoriteteve në institucionet e Kosovës.

Ky bashkëpunim i paraprinë takimit të fundit të menaxhmentit të UHZ-së në Provincën Autonome të Trentos, me ç`rast janë takuar me përfaqësues të Trentiono con il Balcani. Në të ardhmen këto dy institucione pritet të kenë bashkëpunime dhe aktivitete të përbashkëta në të dy shtetet.