Statistikat e FMTHM

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e MTHM

Departamenti F M Gjithsej
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri – Bachelor 556 974 1530
Menaxhment në Turizëm-Gjuhë Boshnjake – Bachelor 26 26 52
Menaxhimi i Mjedisit – Master 65 54 119
TOTAL 647 1054 1701

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Departamenti F M Gjithsej
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri – Bachelor 269 324 521
Menaxhment në Turizëm – Gjuhë Boshnjake – Bachelor 12 10 22
Menaxhimi i Mjedisit – Master 15 17 32
TOTAL 296 279 575