Stafi akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2017/2018

Prof. Ass. Dr Shqipe Lohaj

Msc. Elmi Shabani

Prof. Ass. Dr Ferim Gashi

Prof. Ass. Dr Vehbi Miftari

Msc. Emine Turkaj

Msc. Artesa Osmanaj

Msc. Ariana Lukaj

Msc. Mihrije Kastrati

Dr. Sc Aliismet Qoqaj

Prof. Asoc. Dr Fetah Reçica

Prof. Ass. Dr Zija Zimeri