Shërbimi për financa dhe infrastrukturë

Diana Shala
Drejtor për Buxhet dhe Financa
Tel. 039/421-935
E-mail: diana.shala@unhz.eu


Dukagjin Bukleta
Zyrtar për Çertifikim
Tel. 039/421-935
E-mail: dukagjin.bukleta@unhz.eu


Veton Jahmurataj
Zyrtar për Zotime dhe Buxhet
Tel. 039/421-935
E-mail: veton.jahmurataj@unhz.eu


Njomëza Haxhiu
Zyrtar për të Hyra
Tel. 039/421-935
E-mail: njomza.haxhiu@unhz.eu


Armend Alimusaj
Zyrtar për Paga
Tel. 039/421-935
E-mail: armend.alimusaj@unhz.eu


Mahir Gruda
Zyrtar për Kontabilitet dhe Financa në fakultetin e Arteve dhe në fakultetin e Agrobiznesit
Tel. 039/421-935
E-mail: mahir.gruda@unhz.eu


Afrodita Gashi
Zyrtar për Kontabilitet dhe Financa në fakultetin Juridik
Tel. 039/421-935
E-mail: afrodita.gashi@unhz.eu


Muhamet Muriqi
Zyrtar për Kontabilitet dhe Financa në fakultetin e Biznesit
E-mail: muhamet.muriqi@unhz.eu


Leonita Gruda
Zyrtare për Asete
Tel. 039/421-935
E-mail: leonita.gruda@unhz.eu