Rregulloret dhe vendimet e SENATIT

Vendimet 2019

Përshkrimi i vendimit/rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
       
       
       
       
       
       
       

Vendimet 2018

Përshkrimi i vendimit/rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
       
       
       
       
       
       
       

 

Vendimet 2017

Përshkrimi i vendimit/rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.