Vendimet e Këshillit Drejtues

Nr. i prot.Përshkrimi i vendimit/rregulloresDataShiko në pdf.
545Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e studentit Blendrit Miftari për mbulimin e shpenzimeve06.03.2020Shkarko
544Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala, Prof. Ass. Dr. Mimoza Hyseni dhe MSc. Astrit Ademaj për mbulimin e shpenzimeve06.03.2020Shkarko
405Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për çështje statutare si komision këshillëdhënës21.02.2020Shkarko
254Vendimi i KD-së- Për Komisionin për mbikëqyrjen e zbatimit të planit strategjik të UHZ-së11.02.2020Shkarko  
247Vendim i KD-së për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)10.02.2020Shkarko
246Vendim i KD-së- Miratohet Plani Strategjik 2020-2024 i Universitetit Haxhi Zeka Pejë10.02.2020Shkarko
205Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për plotësim dhe ndryshimin e rregullores nr. ref. 194704.02.2020Shkarko
026Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për hartimin e Rregullores për kompensimin e punës për komisione të UHZ-së10.01.2020Shkarko
014Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Theranda Beqiri, Dr. Sc. Alma Shehu, Dr. Sc. Thelleza Latifi, Dr. Sc. Merita Begolli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencën shkencore06.01.2020Shkarko
013Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Mimoza Drançolli, Prof. Asoc. Dardane Nalbani, Prof. Asoc. Besa Berberi për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në koncert në Republikën Çeke06.01.2020Shkarko
012Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Baki Koleci për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrjen në konferencën shkencore ndërkombëtare06.01.2020Shkarko
008Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Dion Alija dhe Ymerli Miftari studentë në UHZ06.01.2020Shkarko
2942KD- Njoftim rreth kërkesës nr.2749 të Prof. Dr. Bakir Kelmendi12.11.2019Shkarko
2934Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  MSc. Valdrin Misiri dhe Dr. Sc. Fisnik Morina për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet12.11.2019Shkarko
2931Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtarej12.11.2019Shkarko
2930Vendim i KD-së- Refuzohet kërkesa e MSc. Astrit Bilalli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare12.11.2019Shkarko
2929Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  Prof. Asoc. Dr. Adem Dreshaj dhe Prof. Asoc. Dr. Bedri Millaku për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet12.11.2019Shkarko
2927Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Vehbi Miftari, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare12.11.2019Shkarko
2746Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa për mbështetje e Sistemit Tutorial18.10.2019Shkarko
2744Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave drejtuar KD-së18.10.2019Shkarko
2521Vendim i KD-së- Konstituohet Këshilli Drejtues i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë01.10.2019Shkarko
2383Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e MSc. Vjosa Hajdari për mos ndalim të pagës gjatë qëndrimit të saj në SHBA- Nur Çeku12.09.2019Shkarko
1280Vendim i KD-së- Shpallen zgjedhjet e Përgjithëshme të Studentëve të UHZ-së24.05.2019Shkarko
901Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa nga studentët e Fakulteti MTHM viti III-të, për mbulimin e shpenzimeve për botimin e projektit hulumtues të titulluar “Prospekti Turistik i Kosovës”17.04.2019Shkarko
370Vendim i KD-së Aprovohet formularit për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave drejtuar Komisionit për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave në kuadër të KD-së22.02.2019Shkarko