Rezultatet e provimeve TU

Rezultatet e provimit 2019

Viti I

Viti II

Viti III