Rezultatet e provimeve TU

Rezultatet e provimit afati Qershor 2019

Viti I

Viti II

Viti III