Rezultatet e provimeve TU

Rezultatet e provimit afati Shtator 2018

Viti I

Viti II

Viti III