Rezultatet e Provimeve MBNJ

Rezultatet e Provimeve për Afati Shtator 2018

 

Viti I

Viti i II