Rezultatet e Provimeve MBNJ

Rezultatet e Provimeve për Afati Nëntor 2018

 

Viti I

Viti i II