Rezultatet e kolokviumeve ABB

Rezultatet e kolokviumeve per vitin akademik 2017-2018

VITI I

Viti II

Viti III

  • Semestri i pestë 
  • Semestri i gjashtë