Drejtor për administratë dhe shërbime të përgjithshme

Osman Sejfijaj
E-mail: osman.sejfijaj@unhz.eu
Tel: +381 39 421 730


U.D Menaxhere e Personelit

Mandeta Hadergjonaj
Tel: +381 39 421 730
E-mail: mandeta.hadergjonaj@unhz.eu


Zyrtar për Protokol

Besnik Shala
E-mail: besnik.shala@unhz.eu
Tel: +381 39 421 732