Recension Ndërkombëtar

Recension Ndërkombëtar

Për librin “Ideologjia ekonomike dhe zhvillimi” autor prof. Asoc. dr. Muhamet Sadiku, profesor në UHZ, i është dhënë recension ndërkombëtar nga Profesor Ljubo Jurčić, Universiteti i Zagrebit

 

Economic Ideology and development

 

 

Please follow and like us: