Programet e Akredituara

Nr.Programi i studimitVendiLevelECTSAkreditimi deri
1Menaxhim BiznesiPejëBSc18030.09.2022
2Menaxhim BiznesiPejëMSc12030.09.2022
3Menaxhimi i Burimeve NjerëzorePejëMSc12030.09.2021
4Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe MjedisPejëBSc18030.09.2022
5 Menaxhment në Turizëm (në Gjuhë Boshnjake)PejëBA18030/09/2022
6Juridik i Përgjithshëm PejëLLB24030/09/2022
7E Drejta Ndërkombëtare dhe EvropianePejëLLM6030/09/2022
8Agromjedis dhe AgroekologjiPejë BSc18030/09/2022
9Teknologji UshqimorePejëBSc18030/09/2022
10Teknologji e Prodhimit BimorPejë BSc18030/09/2022
11Edukim Artistik në InterpretimPejëBA24030/09/2022
12Edukim MuzikorPejëMA6030/09/2022
13Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike/MSc12030/09/2020