Plani Strategjik

PërshkrimiDataShiko në pdf
Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024Janar 2020Shkarko
Plani strategjik i veprimit për vitin 2020 Shkarko
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020 Shkarko
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019Mars 2020Shkarko
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018Janar 2019Shkarko